Prodej zemědělské, komunální
a stavební techniky na Vysočině

Zemědělské služby


 

 

Pracovní operace Kč/ha
Podmítka
mělká  
střední  
Performer

zpracování od 15 do 35 cm cena od

přísev

 

 

Orba
podmítnuté strniště do 22 cm  
nepodmítnuté strniště do 22 cm  
jeteliště, louky do 22 cm  
podmítnuté strniště nad 22 cm  
nepodmítnuté strniště nad 22 cm  
jeteliště, louky nad 22 cm  
Setí
drobných semen(řepka, mák), ornice upravená  
obiloviny, travní směsi, ornice upravená  
obiloviny, travní směsi, hrubá brázda  
hrách, bob, kukuřice, ornice upravená  
hrách, bob, kukuřice, hrubá brázda  
Sklizeň sklízecí mlátičkou
řepka  
obiloviny  
drcení slámy  
odvozní souprava traktor + vlek 20 m3  
Přejezdy Kč/km
traktor  
sklízecí mlátička  
Prostoje Kč/15 min.
traktor  
sklízecí mlátička  
Příplatky
pozemky do 5 ha 5 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH a nafty

Na tvorbu konečné ceny mají vliv místní podmínky, především tvar a velikost pozemků, předchozí příprava pozemků před vykonávanou operací, kamenitost a abrazivita půdy.

Kontakt: 724306036, 602773311

Naši partneři

Kuhn
New Holland
WTC
Schaffer
Wisconsin