Prodej zemědělské, komunální
a stavební techniky na Vysočině

Zemědělské služby


Pracovní operace Kč/ha
Podmítka
mělká 550,-
střední 650,-
Performer

zpracování od 15 do 35 cm cena od

přísev

900,-

150,-

Orba
podmítnuté strniště do 22 cm 880,-
nepodmítnuté strniště do 22 cm 900,-
jeteliště, louky do 22 cm 1080,-
podmítnuté strniště nad 22 cm 950,-
nepodmítnuté strniště nad 22 cm 970,-
jeteliště, louky nad 22 cm 1200,-
Setí
drobných semen(řepka, mák), ornice upravená 700,-
obiloviny, travní směsi, ornice upravená 750,-
obiloviny, travní směsi, hrubá brázda 800,-
hrách, bob, kukuřice, ornice upravená 800,-
hrách, bob, kukuřice, hrubá brázda 850,-
Sklizeň sklízecí mlátičkou
řepka 1650,-
obiloviny 1500,-
drcení slámy 150,-
odvozní souprava traktor + vlek 20 m3 750,- hod
Přejezdy Kč/km
traktor 40,-
sklízecí mlátička 50,-
Prostoje Kč/15 min.
traktor 100,-
sklízecí mlátička 200,-
Příplatky
pozemky do 5 ha 5 %

Slevy

jednorázové nasazení nad 100 ha 5 %
platba při provedení služby

5 %

Ceny jsou uvedeny bez DPH a nafty

Na tvorbu konečné ceny mají vliv místní podmínky, především tvar a velikost pozemků, předchozí příprava pozemků před vykonávanou operací, kamenitost a abrazivita půdy.

Kontakt: 724306036, 602773311

Naši partneři

Kuhn
New Holland
WTC
Schaffer
Wisconsin