Prodej zemědělské, komunální
a stavební techniky na Vysočině

Budoucnost zemědělství?

Publikováno: 27.02.2024

V listopadu byl na Agrotechnice v Hannoveru představen prototyp robota KARL od společnosti KUHN. KARL by měl přispět k řešení problémů s nedostatkem pracovní síly v zemědělství. Robot je schopen autonomně vykonávat zadanou práci bez zásahu člověka. Jeho obsluha nejprve vytvoří pro vytyčený pozemek pracovní úkol, umístí na daný pozemek robota, nastaví pracovní parametry a spustí úkol, který pak robot provádí automaticky. Výsledkem je optimání příprava půdy jako například správná hloubka jejího zpracování, použití vhodné dávky osiva nebo dokonce jemné a rovnoměrné nadrcení posklizňových zbytků.

V současné době lze KARLa využít při zpracování půdy, kdy připojené nástroje jako třeba rotační brány předávají informace potřebné pro správné provedení práce a robot upravuje své parametry tak, aby práci přizpůsobil různým typům půdy a porostu. Navíc již také dokáže rozpoznat některé poruchy a následně provést nápravná opatření. V budoucnu k němu však bude možné připojit i další zařízení a využít ho tak při celé řadě činností.

S výkonem 175 koní je KARL navržen tak, aby splňoval požadavky na výkon většiny středních a velkých farem. Zároveň je velký důraz kladen na zachování kvality a zdraví půdy. Kompaktní rozměry a limitovaná váha robotu jsou doplněny o pásy v různých rozměrech, tak aby byl tlak na zem co nejnižší.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=51ZOAV0vYgs

Zdrojový článek:

https://www.kuhn.com/en/karl-our-autonomous-solution-crop-production

 

Naši partneři

Kuhn
New Holland
WTC
Schaffer
Wisconsin